A cookie-k használata

Ez a weboldal sütiket használ. Az oldal igénybevétele által beleegyezik ezek alkalmazásába. Részleteket itt talál.

Személyes adatainak kezelése felmérések esetén

A MEWA adatvédelmi tájékoztatója

véleményfelmérésekben való részvételhez

(Állapot: 10.01.2020)

Hogyan kezeljük a személyes adatokat?

A MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG („MEWA”) a MEWA termékeinek / szolgáltatásainak javítása és a vevőkapcsolatok szorosabbra fűzése céljából rendszeresen véleményfelméréseket (pl. vevői elégedettségi felméréseket) végez. Ennek során fokozott figyelmet fordítunk a személyes adatok védelmére és biztonságára. Személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogi előírások betartásával kezeljük. Ezen belül különösen köteleznek bennünket az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), valamint a német adatvédelmi törvény (BDSG) rendelkezései, amelyek követelményeit figyelembe vettük véleményfelmérési eljárásaink kialakítása során.

Véleményfelmérések végrehajtása során kizárólag saját személyzetünkkel, vagy megbízható partnerekkel és piackutató intézetekkel működünk együtt, akiket köteleznek utasításaink, és az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett tevékenységüket a német piac- és társadalomkutató szövetségek irányelveihez és minőségi követelményeihez igazítják (a következőkben: „partnerek”).

Ön önkéntes alapon vesz részt a véleményfelmérésben, és adatait szigorúan bizalmasan kezeljük. Szeretnénk erősíteni bizalmát, és ezért nyíltan és részletesen ismertetjük a személyes adatok kezelésének módját. A következő ismertetés áttekintést nyújt arról, hogy milyen módon garantáljuk a véleményfelmérések végrehajtása során az Ön adatainak védelmét, és hogy milyen típusú adatokat milyen célra és milyen mértékben kezelünk.

A jelen adatvédelmi tájékoztatót kiegészíti a „MEWA vállalatcsoport általános adatvédelmi tájékoztatója” (megtekinthető a https://www.mewa.hu/mas/a-szemelyes-adatok-kezeleserol/ címen), amely átfogó információkat tartalmaz az adatvédelemmel és a személyes adatok a MEWA vállalatcsoport általi kezelésével, továbbá az érintettként Önt megillető jogokkal kapcsolatban.

Ki a felelős az adatkezelésért, és kihez fordulhat?

Az adatvédelmi rendelet (GDPR) és egyéb adatvédelmi rendelkezések értelmében a véleményfelmérések végrehajtásával összefüggésben az adatvédelemért felelős:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG

John-F.-Kennedy-Straße 4

65189 Wiesbaden

Központi telefon: +49 611 7601-0

Telefax: +49 611 7601-361

E-mail: info@mewa.de

A MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG a MEWA vállalatcsoport részeként telephelyekkel rendelkezik Németországban és más európai országokban, és felelős a véleményfelmérési eljárások központi irányításáért.

Adatvédelmi megbízottunk elérhetősége:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG

Datenschutzbeauftragte

John-F.-Kennedy-Straße 4

65189 Wiesbaden

E-mail: datenschutzbeauftragter@mewa.de

Milyen célok érdekében kezeljük az Ön személyes adatait? Milyen jogalapon?

A személyes adatok MEWA általi kezelése a hatályos adatvédelmi rendelkezések alapján történik. Személyes adatait kizárólag meghatározott célok érdekében kezeljük. Vállalaton belüli véleményfelmérési / piackutatási eljárásaink keretében személyes adatokat a MEWA termékeinek / szolgáltatásainak javítása és az ügyfélkapcsolatok szorosabbra fűzése céljából kezeljük.

Meghívás véleményfelmérésekben való részvételre: A potenciális résztvevők megkeresése céljából – amennyiben szükséges – olyan adatait kezeljük, mint a nevét és/vagy az üzleti elérhetőségeit (lakcím, e-mail-cím, telefonszám). E-mail vagy telefon útján való megkeresés csak az Ön kifejezett hozzájárulásának megléte esetén és a törvényi követelmények figyelembevételével történik. Kifejezett hozzájárulása hiányában az e-mail-címét csak kivételes esetben és a meglévő ügyfelek megkeresésére a jogszabályi előírások figyelembevételével kezeljük. E-mail-címének a MEWA általi, fentiek szerinti használatát bármikor megtilthatja jövőbeli hatállyal anélkül, hogy ezzel kapcsolatban a közvetítés alapdíjas költségén kívül más költsége keletkezne (lásd alább a tiltakozási jog gyakorlásáról szóló részt is).

A véleményfelmérések anonim végrehajtása: Véleményfelméréseink végrehajtása alapvetően személyes adatok kezelése nélkül és a legszigorúbb anonimitás tiszteletben tartásával történik, hogy a résztvevőktől lehetőség szerint nyílt és őszinte visszajelzéseket kapjunk. Csak kivételes esetben hajtunk végre személyes véleményfelméréseket, illetve kötjük a véleményfelmérést az Ön kérésére az Ön személyéhez (pl. ha szeretné, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel a véleményfelmérés eredményével vagy közléseivel kapcsolatban). Például azért folytatunk személyes értékelő beszélgetéseket, hogy ügyfél-/értékesítési kapcsolatunk vonatkozásában gondoskodjunk arról, hogy szolgáltatásainkkal elégedett legyen, illetve hogy figyelembe tudjuk venni a jövőre vonatkozó esetleges testreszabási vagy változtatási igényeit.

Egy anonim véleményfelmérés előtt kifejezetten felhívjuk a figyelmet az Ön anonimitásának tiszteletben tartására. Az anonimitás szavatolása érdekében ezekben az esetekben partnereink anonimizálva végzik el a véleményfelmérés eredményeinek kiértékelését. Ennek során megbízóként mi kizárólag összesített és anonimizált kiértékeléseket kapunk, és nincs lehetőségünk arra, hogy azokat kapcsolatba hozzuk az Ön személyével a véleményfelmérés résztvevőjeként. Utasítási jogunk sincs a partnereinkkel szemben ebben a tekintetben.

Online megkérdezések: Online megkérdezések esetén automatikusan tárolódnak az Ön böngészője által továbbított technikai hozzáférési adatok, pl. az Ön internetszolgáltatójának neve, a véleményfelmérő eszközhöz való hozzáférésének dátuma és pontos ideje és/vagy az Ön által használt böngésző / operációs rendszer felismerő adatai. Ennek során a webszerver szükségszerűen tárolja az Ön IP-címét is, amely további feltételek teljesülése esetén legalábbis elméletileg lehetővé teheti az Ön személyéhez történő hozzárendelést. Mindenesetre nem kerül sor sem a hozzáférési adatok az Ön véleményfelmérési eredményeivel vagy más adatforrásokkal való egyesítésére, sem pedig ezen adatok kiértékelésére vagy számunkra való, mint megbízó számára való átadására. A hozzáférési adatok tárolása a működőképes online véleményfelmérési eljárás rendelkezésre bocsátásához és technikai okokból, a rendszer biztonságának szavatolásához szükséges. Ezek az adatok csak addig kerülnek tárolásra, ameddig a fenti célok eléréséhez szükségesek. Ennek során az Ön IP-címe legfeljebb 7 napig kerül tárolásra. Az esetleges, ezen túlmenő technikailag lényeges adatkezelésekről (pl. cookie-k elhelyezéséről) az online megkérdezések keretében partnereink külön tájékoztatják Önt.

Személyes adatait a fenti célokra hozzájárulása esetén a GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja szerint, egyebekben pedig a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja szerinti jogos érdekeink alapján dolgozzuk fel, beleértve a megfelelő (reklám célú), e-mailben és/vagy telefonon történő közvetlen megkeresést is.

Véleményfelmérési eljáráson kívüli partnereinkre vonatkozó adatkezelés: Ha partnereink által végzett véleményfelmérés során e-mailben, kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül vagy telefonon kapcsolatba lép a mindenkori partnerrel, pl. a véleményfelmérési eljárással kapcsolatos kérdés miatt, vagy (pl. nyereményjátékban való részvétel céljából) önként további személyes adatokat közöl vele, akkor az Ön által közölt és továbbított adatok tárolására és kezelésére kizárólag ezekre a célokra, és adott esetben partnerünk saját adatvédelmi felelőssége mellett kerül sor. Ezeket az adatokat az Ön által a mindenkori véleményfelmérés keretében adott vagy közölt válaszoktól / adatoktól szigorúan elkülönítve tárolják. Részünkre megbízóként ilyen esetben sem továbbítanak személyes adatokat, kivéve, ha azt Ön kivételesen kifejezetten kéri.

Hogyan védjük az Ön adatait?

Véleményfelméréseinket megfelelő technikai és szervezési intézkedések betartásával hajtjuk végre, és az adatokat védjük különösen elvesztés, megsemmisülés, hamisítás, manipuláció és illetéktelen személyek általi módosítás, valamint jogosulatlan hozzáférés és jogosulatlan közzététel vagy terjesztés ellen. Az online véleményfelmérések a technika aktuális állásának megfelelő kódolási technika felhasználásával zajlanak.

Ki kapja meg az Ön adatait, és továbbítjuk-e azokat harmadik országba?

A véleményfelmérés során rögzített adatokat kizárólag saját személyzetünk, vagy az általunk a véleményfelmérés végrehajtása céljából igénybe vett partner kezeli, és azokat nem adja tovább harmadik félnek. A véleményfelmérés végrehajtása során partnereinket – az anonimitás korlátozása nélkül – szigorúan kötik az utasításaink (adatfeldolgozó a GDPR 28. cikke szerint).

A véleményfelmérés során rögzített adatokat esetenként továbbíthatjuk a MEWA magyarországi leányvállalatának a MEWA Textil-Service Kft. részére, akit szigorúan köt az utasításunk, így adatfeldolgozó a GDPR 28. cikke szerint.

Mennyi ideig kerülnek tárolásra az adatok?

A beépített és alapértelmezett adatvédelem elve különleges jelentőséggel bír a számunkra. Az esetleges személyes adatok csak addig kerülnek tárolásra, ameddig az adott tárolás szükséges a mindenkori adatkezelési célhoz. Partnereink így különösen kötelesek haladéktalanul törölni a megfelelő felhasználást követően az esetleges, pl. a résztvevők megkeresése céljából átadott kapcsolattartási adatokat (pl. név, e-mail-cím, telefonszám) az adatállományaikból.

Milyen jogok illetik meg Önt érintettként?

Érintett személyként Önt megilleti a tájékoztatáshoz, a törléshez, a helyesbítéshez való jog és további jogok, amelyekről részletesen „A MEWA vállalatcsoport adatvédelmi tájékoztatója” című általános dokumentumból tájékozódhat, amelyet bármikor igényelhet tőlünk vagy adatvédelmi megbízottunktól írásos vagy elektronikus formában.

Különösen jogában áll jövőbeni hatállyal bármikor visszavonni a korábban személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Ezenkívül megilleti a tiltakozás joga, amennyiben személyes adatainak kezelésére a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja szerint kerül sor (jogos érdek). Ezen belül különösen bármikor tiltakozhat a piackutatással / közvetlen reklámozással (pl. körlevelekkel vagy telefonos megkereséssel történő értékelő beszélgetésekkel) kapcsolatos intézkedések ellen.

 

Tájékoztató a tiltakozáshoz való jogról

Ön jogosult bármikor tiltakozni személyes adatainak a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen (érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés), ha erre különleges helyzetéből fakadó okok állnak fenn.

Tiltakozás esetén nem kezeljük tovább személyes adatait, hacsak nem tudjuk bizonyítani, hogy érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben kényszerítő erejű védendő okok elsőbbséget élveznek, illetve ha az adatkezelés jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme céljából történik (újbóli mérlegelés).

Amennyiben személyes adatait a GDPR 6. cikk. 1. bek. f) pontja szerinti piackutatás / közvetlen reklám folytatása céljából kezeljük, akkor Önnek joga van bármikor tiltakozni az Önt érintő személyes adatoknak az ilyen reklám céljából történő kezelése ellen. Ezt a tiltakozást a jövőre nézve korlátozás nélkül és újbóli mérlegelés nélkül tiszteletben fogjuk tartani. Ilyen esetben az Ön adatait a továbbiakban nem kezeljük piackutatás / közvetlen reklám céljára. 

Tiltakozását bármikor és bármilyen formában benyújthatja hozzánk. Ehhez csak küldjön egy e-mailt a következő címre: adatvedelem@mewa.hu