Zentrale_Wiesbaden_Panora.jpg

Az emberek teszik a MEWA-t azzá, ami

Vállalati kultúra

Alapértékeink

Sikerünk alapjait messzelátó stratégiák, első osztályú termékek és az üzemi együttműködésről alkotott közös elképzelések alkotják. A vállalatirányítási vezérelvet hét alapértékben fektettük le: személyesség, jövedelmezőség, kvalifikáció, minőség, beruházás, környezettudatosság és felelősségvállalás. Ezek az értékek adnak nekünk erőt a haladáshoz. És ezek határozzák meg a MEWA márkát.

további információk

Vezetési alapelveink

Ahogy a teljes gazdaság, a MEWA is újra és újra újabb kihívásokkal találja szemben magát. A további utat vezetőink mutatják munkatársaik számára nyitott kommunikációval, motiváló célokkal, egyéni ösztönzéssel és megbecsülésről tanúskodó bánásmóddal. Konkrét megegyezések adnak orientációt:

  • Munkatársainkat egyéni erősségeiknek megfelelő kihívásokkal és támogatással látjuk el.
  • Tanáccsal látjuk el a tehetségeket fejlődésük érdekében, és távlatokat nyitunk előttük.
  • Megmutatjuk munkatársainknak az utat az önálló problémamegoldásig.

  • Olyan kultúrát alakítunk ki, amelyben mindenki büszke lehet az elértekre.
  • Magas etikai és erkölcsi szabványokat követünk.
  • Személyes együttműködésünkben ügyelünk a korrekt játékszabályokra.

  • Vonzó célokat tűzünk ki, ösztönözzük a csapatszellemet és az optimizmust.
  • Olyan környezetet teremtünk, amelyben a rutint megkérdőjelezzük.
  • Kiállunk a folyamatos fejlődés mellett.